Spedycja lotnicza

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

pobrane (12)Profesjonalnie obsługiwany transport lotniczy jest w stanie zaspokoić najpilniejsze potrzeby logistyczne w zakresie transportowania i przesyłania wszelkiego typu cargo, zarówno na małą skalę, na zlecenie indywidualnych klientów jak na większą skalę, na zlecenie dużych firm i przedsiębiorstw różnego rodzaju. Dobre firmy zajmujące się świadczeniem usług transportowych dla podróżujących samolotami, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze frachtu lotniczego wiedzą jak pilne są przesyłki dla klientów, mają też wypracowaną sieć kontaktów z przewoźnikami lotniczymi i każdorazowo mogą zaproponować optymalne dostosowane do konkretnej sytuacji i potrzeby. Drogą lotniczą transportują one różne rodzaje cargo: części do linii produkcyjnych, podzespoły do dalszej produkcji jak również wysoko przetworzone produkty, łatwo psujące się produkty żywnościowe, elektronikę, żywe zwierzęta oraz inne. Obsługujemy zarówno import jak i eksport towarów przesyłanych frachtem lotniczym w Polsce i zagranicą. Ich najlepsza lokalizacja jest przy samej płycie lotniska Okęcie pozwala na najszybszy serwis związany z obsługą lotniskową a firmowe agencje celna zapewniają sprawną odprawę celną przesyłek. Nieliczne z tych firm posiadają własne magazyny celne na terenie lotniska Warszawa Okęcie, obsługujące fracht lotniczy. Oferują również klientom usługę w „Logistyka przesyłek krytycznych” polegającą na tym, że w przypadku najpilniejszych przesyłek lotniczych są do dyspozycji klientów 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Read More

Przewoźnicy i linie lotnicze

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

images (21)W transporcie lotniczym towarów i osób, podmiotem, który posiada ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający go do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego pasażerów, bagażu, towarów lub poczty za wynagrodzeniem, jest przewoźnik lotniczy. Istnieje podział przewoźników lotniczych na kategorie, ze względu m.in. jakiego rodzaju usługi transportowe świadczą. Ze względu na przewoźników obsługujących dany lot wyróżnia się: 1. przewoźnika umownego 2. przewoźnika faktycznego. Ze względu na przedmiot przewozu wyróżnia się: 1. przewoźnika liniowego 2. przewoźnika czarterowego. Ze względu na typ biznesowy wyróżnia się: 1. tradycyjnych przewoźników lotniczych 2. dyskontowanych przewoźników lotniczych.

Przedsiębiorstwo oferujące usługi lotnicze, obejmujące przewóz pasażerów lub ładunków to linie lotnicze. Samoloty, używane przez linie, mogą być ich własnością lub wypożyczone. Dla zwiększenia zysków wiele linii lotniczych z różnych krajów zrzesza się w sojusze. Przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą ruchu i transportu lotniczego funkcjonują na świecie od roku 1919stego. Zakres usług transportowych takich przedsiębiorstw oraz przewoźników lotniczych różnego rodzaju jest szeroki. Oferują one transport lotniczy ludzi i wszelkiego rodzaju towarów a nawet zwierząt. Oferta transportowa jest obecnie na tyle, bogata, że każdy zainteresowany ma szeroki wybór zakresu usług, cen przewozu cargo i cen biletów lotniczych dla ludzi. Zwiększa się liczba tanich przewoźników.

Read More

Dokumenty spedycyjne w eksporcie

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

pobrane (13)Niezbędne dokumenty, które są wymagane do zgłoszenia celnego podczas eksportu cargo drogą samolotową i które powinna złożyć firma,  (nie osoba prywatna!) są w zasadzie analogiczne do dokumentów, które należy złożyć w celu importu cargo drogą lotniczą.

Dokumenty te to: 1. upoważnienie dla agencji celnej w oryginale (musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) 2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ) 3. faktura (musi zawierać takie dane jak: numer i data wystawienia, pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru; rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe; określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy) 4. tłumaczenie faktury (należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej, w celu poprawnej taryfikacji należy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany a w przypadku, gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, należy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie 5. numer EORI, który jest niezbędny do wykonania zgłoszenia celnego (!). Profesjonalne firmy zajmujące się lotniczą spedycją towaru zwykle dbają o to, by klient dostarczył im wszystkie potrzebne formularze i aby były one właściwie wypełnione i aby koniecznie zawierały one wszystkie niezbędne dane i informacje.

Read More

Dokumenty spedycyjne w imporcie

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

images (22)Niezbędne dokumenty, które są wymagane do zgłoszenia celnego podczas importu drogą lotniczą i które powinna złożyć firma (a nie osoba prywatna!) to: 1. upoważnienie dla agencji celnej w oryginale (musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) 2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ) 3. faktura (musi zawierać takie dane jak: numer i data wystawienia, pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru; rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe; określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy) 4. tłumaczenie faktury (należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej) , w celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany, w przypadku, gdy towar jest  elementem maszyny lub urządzenia, należy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie 5. numer EORI, który jest niezbędny do wykonania zgłoszenia celnego (!). Bardzo ważne jest dostarczenie na czas wszystkich wymaganych dokumentów, by transport lotniczy towaru przebiegł bez zakłóceń. Profesjonalne firmy zajmujące się lotniczą spedycją towaru zwykle dbają o to, by klient dostarczył im wszystkie potrzebne formularze i aby były one właściwie wypełnione i aby zawierały one wszystkie niezbędne dane oraz informacje.

Read More

Profesjonalny fracht lotniczy

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

images (23)Firmy spedycyjne profesjonalnie obsługujące transport lotniczy są w stanie zaspokoić najpilniejsze potrzeby logistyczne w zakresie transportowania i przesyłania wszelkiego typu cargo, zarówno na małą skalę, jak na większą skalę. Dobre firmy zajmujące się świadczeniem usług transportowych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze frachtu lotniczego wiedzą jak pilne są przesyłki dla klientów, mają też wypracowaną sieć kontaktów z przewoźnikami lotniczymi i każdorazowo mogą zaproponować optymalne dostosowane do konkretnej sytuacji i potrzeby.

Drogą lotniczą transportują one różne rodzaju towary: części do linii produkcyjnych, podzespoły do dalszej produkcji jak również wysoko przetworzone produkty, łatwo psujące się produkty żywnościowe, elektronikę, żywe zwierzęta i inne.  Firmy frachtowej świadczące swoje usługi na najwyższym poziomie powinny się cechować: 1. zakresem obsługi na całym świecie 2. obsługą importu i eksportu 3. szybkością i precyzją 4. własnymi agencjami celnymi na lotniskach 5. własnymi magazynami celnymi na lotniskach, bezpośrednio przy płycie lotniska 6. lokalizacją na samym lotnisku 7.

Nieliczne z tych firm posiadają własne magazyny celne na terenie lotniska 8. systemem pracy 24 h przez siedem dni w tygodniu, w dni powszednie i w święta (tzw. „Logistyka przesyłek krytycznych”). Transport lotniczy jest dość skomplikowaną i stosunkowo kosztowną formą transportu ludzi i towarów. Z tego względu przesyłki lotnicze powinny być powierzane profesjonalnym i wiarygodnym firmom.

Read More

Wady i zalety transportu lotniczego

Posted by on wrz 8, 2015 in Transport lotniczy | 0 comments

images (24)Transport lotniczy jest jak dotąd jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Służy przede wszystkim do przemieszczania się bardzo dużej ilości osób i ich bagażu lub do transportu różnego rodzaju towarów. Samolot umożliwia bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu. W szczególności transport lotniczy sprawdza się w turystyce, gdyż samolot jest najwygodniejszym i najszybszym środkiem transportu. Do przewożenia ludzi służy samolot pasażerski, który jest w stanie przewieźć od kilku do kilkuset osób. Taki samolot posiada podział na klasy: ekonomiczną, biznesową, a także luksusową.

Lecąc samolotem nie trzeba brać z sobą napoi ani jedzenia, gdyż wszystko jest zapewnione na pokładzie, wystarczy tylko poprosić stewardessę, która zresztą sama na pewno coś zaproponuje, jak również poinformuje o wszelkich czynnościach, poprzedzających start i lądowanie samolotu. Lecąc samolotem można oglądać wspaniałe widoki zza okna samolotu i zobaczyć jak ten świat naprawdę wygląda z „lotu ptaka”.

Większość linii lotniczych zapewnia rozrywki w formie filmów video lub muzyki, dzięki czemu podróż jest przyjemniejsza i mija szybciej. Niestety, koszty transportu lotniczego są bardzo wysokie, bilety lotnicze są zazwyczaj drogie, dlatego nie jest on codziennym i łatwo dostępnym środkiem transportu dla wielu ludzi. Inne wady podróży lotniczych to długi czas oczekiwania na lotnisku, konieczność przejścia nużących odpraw, możliwość zagubienia bagażu i odczuwany przez wiele osób stres i strach przed lataniem.

Read More